Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. Jelen dokumentum nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
Szerződés nyelve: Magyar

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.greenapplegyerekruha.hu oldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető:
Cégnév: Green Apple Gyerekruházat
Székhely: 2100 Gödöllő Kölcsey utca 26.
Telephely, ügyfélszolgálat: 2100 Gödöllő Kölcsey utca 26.

Cég képviselője: Tamásné Mocsári Ildikó és Tamás Rezső

Adószám:66177757-1-3
Bankszámlaszám: OTP Bank 11773425-03591903
Telefon: +36-70 2062979

e-mail cím: tamasildiko@upcmail.hu

Rendelési információk

Weboldalunkon regisztrált vásárlóként és regisztráció nélkül is vásárolhat.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Fizetés módja

A megrendelt terméket a következő módokon fizetheti ki:

Fizetés utánvétellel a csomagküldőnek: Amennyiben a megrendelt termék csomagküldővel kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Ön a megrendelés végösszegét a csomagküldőnek teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Banki átutalással: Ebben az esetben Ön a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg az OTP Bank 11773425-03591903 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén Ön a megrendelt termékek átvételére, kiszállítására csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Személyes átvétel a webáruház telephelyén.

Szállítási határidő

A megrendelt termékek kiszállítása a megrendelés feldolgozásától számított 2-4munkanapon belül történik Magyarország bármely területére távolságtól függetlenül. Mivel cégünk nagykereskedelmi tevékenységet is folytat,előfordulhat hogy a webáruház raktárkészlete eltérhet a tényleges raktárkészlettől,ezért a megrendelést követő 48 órában tájékoztatjuk vásárlóinkat a megrendelt termék elérhetőségéről.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön az erre irányuló nyilatkozatát 14 munkanapon belül (akár a 14. munkanapon) elküldi részünkre.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a Green Apple Gyerekruházat követelheti Öntől!

Nem gyakorolhatja elállási jogát:

– olyan termék esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság az eladó, vagyis a Green Apple Gyerekruházat hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a honlapon feltüntetett és az Green Apple Gyerekruházat által meghatározott tulajdonságoknak. A vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A kiszállított termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Green Apple Gyerekruházattal közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy kéthónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi az Ön jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a Green Apple Gyerekruházat részére.

Hibás teljesítés esetén Ön
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Green Apple Gyerekruházatnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Green Apple Gyerekruházat a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Adatkezelési információk

A webáruház használata során az Green Apple Gyerekruházat a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára kivéve a szállítási címet, a szállítást végző cég számára, aki viszont a cégünk számára átadott szállítási adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Biztonsági intézkedésként azok az adatok, amelyeket Ön online űrlapok kitöltésével ad meg nekünk, az Ön felhasználói nevével és jelszavával lesznek biztosítva. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat webáruházunk bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alapján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban e-mail címünkön. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit és engedélyezi számunkra adatainak használatát az itt leírtak alapján.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) (ITT) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.tv. (ITT) rendelkezései az irányadók.

Weboldalunkon és webáruházunkban található képek szerzői jogvédelem alatt állnak. Bármilyen célra való felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat. Csak a Green Apple Gyerekruházat előzetes beleegyezésével használhatók!